OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2021-08-10 14:46
PRZETARG PISEMNY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 63 W KATOWICACH

Termin składania ofert 31.08.2021 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2021-08-10 14:45
PRZETARG PISEMNY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 57 W KATOWICACH

Termin składania ofert 31.08.2021 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-12-15 15:27
ZP/11/20 – postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „na naprawy i konserwacje instalacji: monitoringu, telewizji satelitarno naziemnej, przeciwpożarowej, przeciwdymowej, detekcji CO i LPG w budynkach Katowickiego TB

Termin składania ofert: 22.12.2020r. godz.:11:00


Data nadesłania: 2020-11-27 15:29
ZP/10/20 – Naprawy i konserwacje systemów kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego oraz świadczenie usług pogotowia elektrycznego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 07.12.2020r. godz.:11:00


Data nadesłania: 2020-11-02 15:20
ZP/9/20 – Zaprojektowanie, dostawa wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach

Termin składania ofert: 10.11.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-17 07:39
ZP/8/20 – Świadczenie usług serwisu – konserwacji i naprawy dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 24.09.2020r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-08 15:54
ZP/7/20 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. DRUGI PRZETARG

Termin składania ofert: 21.09.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-10 14:01
ZP/5/20 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 19.08.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-23 14:03
ZP/4/20 – remont kanałów spalinowych w wybranych budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.07.2020r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-05-20 19:24
ZP/3/20 – remont kanałów spalinowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów wyposażenia dla wybranych budynków Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-05-04 20:47
ZP/2/20 – świadczenie usług kompleksowego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 12.05.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-04-10 10:09
ZP/1/20 – dostawa wraz z instalacją indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021

Termin składania ofert: 20.04.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-11-28 11:21
ZP/13/19 – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-11-14 14:23
ZP/12/19 – wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 31 grudnia 2022 – DRUGI PRZETARG

Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-16 14:38
ZP/11/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 16/12 oraz działkach drogowych nr 14/3, 1/1 i 149 przy ul. Leopolda w Katowicach

Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:30


Data nadesłania: 2021-09-16 14:48
21/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38a/39 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 23.09.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-09-16 13:12
10/2021/RM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14G/15 w Katowicach.

Termin składania ofert 23.09.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-09-15 12:36
15/2021/BM -ZAPYTANIE OFERTOWE – Prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ulicy St. Etienne 7/8 w Katowicach

Termin składania ofert 28.09.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-09-13 08:55
20/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/4 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/4 w Katowicach. Termin realizacji: do dnia 01.10.2021r. Oferty należy składać w terminie: do dnia 17.09.2021r. do godz. 10.00 Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł […]


Data nadesłania: 2021-09-09 09:37
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2021/RM – NA MONTAŻ 6 SZT. BLOKAD PARKINGOWYCH UL. POD KASZTANAMI 41-83 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : dostawę i montaż 6 sztuk blokad parkingowych typu „ SŁOŃ „ w opcji zamykanej na kłódkę z żółtymi odblaskami na dwóch wjazdach na wewnętrzny teren osiedla przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83 w Katowicach. Zgodnie z załącznikiem nr 1


Data nadesłania: 2021-09-07 11:50
ZAPYTANIE OFERTOWE – NAPRAWA I KONSERWACJA BRAM WJAZDOWYCH, BRAM PRZESUWNYCH, BRAM ROZWIERALNYCH I SZLABANÓW W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:

naprawę i konserwację bram wjazdowych, bram przesuwnych, bram rozwieralnych i szlabanów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Katowicach.


Data nadesłania: 2021-09-07 10:06
08/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14H/5 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14H/55 w Katowicach.


Data nadesłania: 2021-09-01 10:55
Zapytanie ofertowe na WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14G/15

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14G/15 Termin realizacji: do dnia 30.09.2021r Oferty należy składać w terminie: do dnia 10.09.2021r. do godz. 10.00 Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila […]


Data nadesłania: 2021-08-24 15:13
19/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 30/10 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 31.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-08-20 15:18
06/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ SZLABANÓW WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA NA SYGNAŁ SŁUŻB RATUNKOWYCH ORAZ MODUŁEM OTWIERANIA ZA POMOCĄ GSM NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 41 – 83 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia: 03.09.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-08-16 14:17
05/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA ODMALOWANIE LINII I NUMERACJI MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 41 – 83 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-08-13 14:58
16/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych stropu garażu przy ul. Sławka 40,40a,40b w Katowicach polegających na likwidacji nieszczelności stropu wzdłuż dylatacji zgodnie z przedmiarem.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 27.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-08-10 09:03
18/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 30/34 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 17.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-08-06 13:30
17/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 34a/18 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 12.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-08-03 08:57
02/MH/DI/2021- ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową ośmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą, budynkami garażowymi, budynkami gromadzenia odpadów przy ul. Przyjaznej, Działkowej i Kwiatowej w Katowicach

Termin składania ofert : 17.08.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-08-02 15:26
14/2021/BM- ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy : Bohaterów Monte Cassino 2h/27 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 10.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-08-02 15:23
13/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Szerokiej 21/15 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-07-30 11:09
16/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych stropu garażu przy ul. Sławka 40,40a,40b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 13.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-07-20 15:08
12/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Szeroka 21/15 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.07.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-07-19 15:10
15/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Obroki 43/8 w Katowicach ( PONOWNE ).

Oferty należy składać w terminie: do dnia 26.07.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-07-16 15:20
11/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE -Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. B. M. Cassino 2H/27 w Katowicach.

Termin składania ofert 23.07.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-07-12 15:25
14/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Obroki 43/8 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.07.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-18 10:43
13/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38a/36 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 12.07.2021r.


Data nadesłania: 2021-06-16 12:32
10/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 13/8 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 23.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-14 14:59
12/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/9 w Katowicach. (PONOWNE)

Oferty należy składać w terminie: do dnia 21.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-10 15:18
6/2021/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 55/7 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 18.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-10 15:12
5/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 43/3 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 18.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-10 15:05
4/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Saint Etienne 1 (parking dwupoziomowy), 2, 2a, 3, 3a, 4,4a ,5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 15, 15a, Złota 17a, Kominka 1, 3, Kubiny 9, Warmińska 10, 12, Obroki 43, Szeroka 21, 23, 25, Boh. M. Cassino 2÷ 2i w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 25.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-08 15:44
13/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż szlabanu wraz z systemem automatycznego otwierania na sygnał służb ratunkowych oraz modułem otwierania za pomocą GSM w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Złotej 17a w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 22.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-07 15:14
09/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE- Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 4B/23 w Katowicach.

Termin składania ofert: 16.06.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-06-07 15:07
12/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/9 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 14.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-05-24 12:34
1/MM/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 3/3 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-20 14:36
08/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 5A/16 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.05.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-18 15:16
03/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W GARAŻU G 1 PRZY UL. POD KASZTANAMI 79 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.05.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-18 15:11
02/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 43/3 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.05.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-18 14:56
07/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac związanych z modernizacją i budową instalacji monitoringu na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy bohaterów Monte Cassino 2-2i, 1-go Maja 93 abc, 1-go Maja 95-97.

Termin składania ofert 31.05.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-17 15:39
06/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 2b/30 w Katowicach.

Termin składania ofert 31.05.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-12 09:27
05/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 11/4 w Katowicach.

Termin składania ofert 20.05.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-07 07:11
11/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/43 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 13.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-27 15:01
10/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych boksu śmietnikowego zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 11.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-26 15:15
09/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie zasilania do boksu śmietnikowego i szlabanu przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 10.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-20 15:21
08/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa i montaż 91 szt. nawiewników okiennych ciśnieniowych (bez sznurka) typu VENTAIR II TRDN PVC w kolorze białym w lokalach mieszkalnych stanowiących własność KTBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 04.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-12 14:59
07/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych polegających na: wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-08 15:21
5/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/9 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-08 15:18
6/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 12.00


Data nadesłania: 2021-03-31 15:40
02/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wymiana kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt. 2 wraz z automatyką w budynku mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 11a, 13 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-03-25 14:58
4/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 08.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-03-23 15:18
04/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac związanych z rozbudowę istniejącego palcu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Leopolda 17-17a w Katowicach

Termin składania ofert 10.04.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-03-19 10:41
03/2021/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych i dostarczeniem ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach.

Termin składania ofert: 02.04.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-03-15 12:25
02/MH/DI/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla ekologicznego zlokalizowanego przy ul. Kosmicznej w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-02-24 13:16
2/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 09.03.2021 do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-02-23 15:50
3/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych schodów terenowych zlokalizowanych w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do 10.03.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-15 14:35
1/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż wiat śmietnikowych w rejonie budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 40; Krasińskiego 14; Saint Etienne 9-9a w Katowicach.

Oferty należy składać do dnia 01.03.2021 do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-15 14:28
1/MM/2021 – naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 24.02.2021r.


Data nadesłania: 2021-02-15 14:14
1/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Saint Etienne 9-15a w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 01.03.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-02-05 13:57
02/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – prace związane z modernizacją dźwigów w budynku wielorodzinnym przy ulicy – Marcinkowskiego 2a,2b Marcinkowskiego 4a,4b Marcinkowskiego 6a, 6b w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do: 19.02.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-05 13:40
03/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2e/31 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do: 15.02.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-04 08:53
01/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 75/7 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do 19.02.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-01-29 14:28
01/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ INSTALACJI VIDEO-DOMOFONOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO ORAZ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH KASET DOMOFONOWYCH PRZY UL. OBROKI/SAINT ETIENNE

Termin składania ofert: 12.02.2021r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-01-19 14:40
01/MH/DI/2021- ZAPYTANIE OFERTOWE – Usunięcie 84 sztuk drzew z terenu działek nr 3462/55, 3464/55, 3465/55 i 3466/55 przy ul. Przyjaznej, Działkowej i Kwiatowej w Katowicach

Termin składania ofert : 02.02.2021 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-12-17 13:00
5/MM/2020 – Zapytanie ofertowe – remont lokalu przy ul. Skowrońskiego 3a/2 w Katowicach.

Termin składania ofert: 07.01.2021r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-25 15:18
20/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-25 15:13
19/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-24 08:04
18/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż 42 szt. blokad parkingowych wraz z wykonaniem numeracji miejsc postojowych na parkingu przy ul. Krasińskiego 12, 12a w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-18 14:33
19/NS/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnymi naprawami instalacji w rozumieniu art.62 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 163) w budynkach mieszkalnych stanowiących własność KTBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do dnia 02.12.2020r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-11-10 15:22
4/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14B/5 W KATOWICACH

Termin składania ofert: 30.11.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-11-06 15:16
2/PK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zaprojektowanie, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia mikroinstalacji dostawcy energii, dostawę wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Termin składania ofert: do dnia 13.11.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-06 15:08
15/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 6b /7 w Katowicach

Termin składania ofert 19.11.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-09-22 14:16
3/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH LOKALU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO („BURSA STUDENCKA”) PRZY UL. TEATRALNEJ 17B W KATOWICACH.

Termin składania ofert: 28.09.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-18 14:56
ZAPYTANIE OFERTOWE – Sporządzenie studium wykonalności, wg wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2020r. do godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-17 14:39
19/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicac

Termin składania ofert: do dnia 01.10.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-17 14:33
13/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji video – domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Termin składania ofert do dnia: 30.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-17 11:49
1/PK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-15 16:52
18/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Sławka 28-40

Termin składania ofert: do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-14 09:39
17/AK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY SŁAWKA 34B/13 W KATOWICACH.

Termin składania ofert: do dnia 18.09.2020r. do godz. 12.00


Data nadesłania: 2020-09-07 15:43
16/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 6 SZT. GABLOT OGŁOSZENIOWYCH.

Termin składania ofert: 21.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-03 15:19
14/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY MARCINKOWSKIEGO 4A/24 W KATOWICACH.

Termin składania ofert: 11.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:22
14A/2020/DK -ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:17
13A/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:06
12/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PODJAZDU GARAŻU ST. ETIENNE 1 W KATOWICACH – WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ

Oferty należy składać do dnia: 04.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-26 07:39
17/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę o pojemności 300 litrów o łącznej ilości 14 szt., przy ul. Warmińskiej 10, 12, Złotej 17a, 1-go Maja 93a, b, c, 95, 97 oraz Skowrońskiego 3, 3a w Katowicach.

Termin składania ofert: 08.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-25 08:17
16/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu boksu śmietnikowego polegającego na wykonaniu ocieplenia stropu pianką PUR, konserwacji powłok malarskich ścian i wymianie drzwi wejściowych przy ul. Skowrońskiego 4 w Katowicach.

Termin składania ofert: 07.09.2020 r. do godz. 1000


Data nadesłania: 2020-08-20 09:23
2/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Krasińskiego 14B/2 w Katowicach

Termin składania ofert 28.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:57
13/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana instalacji video- domofonu w budynku Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Termin składania ofert 03.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:52
15/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych, technicznych, korytarzy piwnicznych, polegających na konserwacji powłok malarskich w pomieszczeniach technicznych na zasobach KTBS w Katowicach. TREŚĆ

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:45
14/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:40
13/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:30
14/2020/BM- ZAPYTANIE OFERTOWE remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Marcinkowskiego 4a/24 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-11 15:25
12/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PODJAZDU GARAŻU ST. ETIENNE 1 W KATOWICACH – WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ

Termin składania ofert: 24.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-07 12:27
4/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 77/8 W KATOWICACH.

Termin składania ofert do dnia do dnia 17.08.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-05 11:54
12/2020/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont (1szt.) centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją przy ul. Saint Etienne 4, 4a w Katowicach.

Termin składania ofert: 19.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-05 11:44
11/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach.

Termin składania ofert 18.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-27 10:01
11/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2H/22 w Katowicach

Termin składania ofert 06.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-22 17:36
10/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Sławka 38-d, 26d w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 05.08.2020r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-17 08:52
1/MM/2020-ZAPYTANIE OFERTOWE -wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. Krasińskiego 14K/12 w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-10 15:25
10/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- Montaż czujników poziomu wody w podszybiu dźwigów osobowych

Termin składania ofert: 29.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-07-10 15:19
07/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – uszczelnienie powierzchni płyty górnego poziomu garażu –przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-07-10 15:10
09/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie dodatkowego odwodnienia w stropie parkingu podziemnego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-07-09 15:27
3/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ KLAP ZWROTNYCH ( ZASUW BURZOWYCH SZT. 4 ) W STUDNIACH KANALIZACYJNYCH W W WYBRANYCH ZASOBACH KTBS – PONOWIENIE

Termin składania ofert 13.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-07-09 15:17
08/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – Montaż systemu automatycznego otwierania bramy w wybranych zasobach KTBS

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-09 15:10
06/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont bramy wjazdowej na posesje nieruchomości przy ul. 1-go Maja 95-97 w Katowicach

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-06 14:03
15/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa, montaż i uruchomienie 2szt. modułów GSM w szlabanach zabudowanych na dolnym poziomie parkingu wolnostojącego przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin składania ofert 20.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-06-30 07:28
14/AK/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin składania ofert 13.07.2020 r. do godz. 12:00.


Data nadesłania: 2020-06-30 07:28
2/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ KLAP ZWROTNYCH ( ZASUW BURZOWYCH SZT. 4 ) W STUDNIACH KANALIZACYJNYCH W WYBRANYCH ZASOBACH KTBS

Termin realizacji: 17.08.2020r.


Data nadesłania: 2020-06-22 23:48
13/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie prac remontowych tarasów (wymiana nawierzchni tarasów wraz z legarami) zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Termin składania ofert 07.07.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-19 15:06
05/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. 1-go Maja 95/15 w Katowicach

Termin składania ofert 29.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-08 15:08
9/2020/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont nawierzchni górnego poziomu garażu z kostki betonowej przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin składania ofert 22.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-02 12:47
12/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w podpiwniczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Kominka 1,3; ul. Kubiny 9; ul. Warmińskiej 10,12; ul. Złotej 17A w Katowicach.

Termin składania ofert 16.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-01 18:05
11/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 28c/22 w Katowicach

Termin składania ofert 08.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-29 10:54
8/2020/DK zapytanie ofertowe – wymiana uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej przy ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4/Równoległa 7, 8 w Katowicach.

Termin składania ofert 15.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 11:58
10/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- remont instalacji piorunochronnej (montaż nowych stóp betonowych pod uchwyty dla instalacji piorunochronnej) na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 30-30b, 40-40b w Katowicach

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-05-27 11:55
09/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT BIEGÓW SCHODOWYCH (MONTAŻ OKŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH NA BIEGACH SCHODOWYCH) DO PODPIWNICZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WARMIŃSKIEJ 10,12 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 09:25
08/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – USZCZELNIENIE OKIEN ELEWACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH (WYKONANIE NOWEGO USZCZELNIENIA OD ZEWNĄTRZ NA ŁĄCZENIU OKIEN Z ELEWACJĄ) W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. SŁAWKA 28,28C; 30,30B; 34,34B; 38,38A; 40,40B W KATOWICACH.

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 09:04
3/2020/BM zapytanie ofertowe – Remont klapy dymowej oraz remont daszku nad wejściem do klatki schodowej

Termin składania ofert 12.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-06 08:32
1/2020/KK zapytanie ofertowe -wykonanie prac polegających na montażu i dostawie kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt.2 z automatyką, wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń swc w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 5-5a,7-7a Katowicach.

Termin składania ofert 15.05.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-16 12:06
07/PŁ/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT PLACÓW ZABAW, BOISK SPORTOWYCH, SKATEPARKU, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ZASOBACH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O. O.

Termin składania ofert 29.04.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-14 13:07
06/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. OBROKI 43/38 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 21.04.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-02 14:06
5/PŁ/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Termin składania ofert 09.04.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-03-17 13:50
7/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie furtek do istniejących boksów śmietnikowych zamykanych za pomocą elektrozwór z czytnikiem kontroli dostępu przy ul. Saint Etienne 2-15a w Katowicach.

Termin składania ofert 31.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-13 12:21
1/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 81/9 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 24.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-10 11:30
6/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod stację rowerową wraz z chodnikiem przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach

Termin składania ofert 24.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-06 12:51
5/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 330 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach.

Termin składania ofert 20.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-05 14:00
4/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie odwodnienia terenu osiedla przy ul. Górniczego Stanu 79-85 w Katowicach z wykorzystaniem systemu ACO-DRAIN i DRENOTUBE

Termin składania ofert 19.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-04 15:42
02/2020/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac w zakresie nasadzeń żywopłotu 120 m2 i 6 sztuk drzew.

Termin składania ofert 12.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-26 08:56
1a/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery inspekcyjnej z ruchomą sondą dla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Termin składania ofert 10.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-26 08:42
2a/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery termowizyjnej dla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Termin składania ofert 10.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-20 14:35
04/PŁ/2020 Zapytanie ofertowe – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 05.03.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-02-20 14:24
01/AK/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 95/11 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-19 11:53
3/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa i montaż naściennych składanych uchwytów rowerowych w garażach podziemnych przy ul. Skowrońskiego 3, 3a, Skowrońskiego 2, 2a, 4-Równoległa 7, 8, Krasińskiego 14-K, Boh. Monte Cassino 2-2I w Katowicach.

Termin składania ofert 04.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-17 13:40
03/PŁ/2020 Zapytanie ofertowe – budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Leopolda 17,17a.

Termin składania ofert 24.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-13 17:02
02/MH/DI/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie projektu budowlanego wraz z jego uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; projektu przetargowego (wraz z kosztorysami i przedmiarami), na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Termin składania ofert 28.02.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-02-13 16:22
02/NS/2020 zapytanie ofertowe – Odmalowanie miejsc postojowych ograniczonych blokadami parkingowymi zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b, 26d, 26b w Katowicach

Termin składania ofert 27.02.2020 r. godz. 10:00