OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2020-12-15 15:27
ZP/11/20 – postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „na naprawy i konserwacje instalacji: monitoringu, telewizji satelitarno naziemnej, przeciwpożarowej, przeciwdymowej, detekcji CO i LPG w budynkach Katowickiego TB

Termin składania ofert: 22.12.2020r. godz.:11:00


Data nadesłania: 2020-11-27 15:29
ZP/10/20 – Naprawy i konserwacje systemów kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego oraz świadczenie usług pogotowia elektrycznego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 07.12.2020r. godz.:11:00


Data nadesłania: 2020-11-02 15:20
ZP/9/20 – Zaprojektowanie, dostawa wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach

Termin składania ofert: 10.11.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-17 07:39
ZP/8/20 – Świadczenie usług serwisu – konserwacji i naprawy dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 24.09.2020r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-08 15:54
ZP/7/20 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. DRUGI PRZETARG

Termin składania ofert: 21.09.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-10 14:01
ZP/5/20 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 19.08.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-23 14:03
ZP/4/20 – remont kanałów spalinowych w wybranych budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.07.2020r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-05-20 19:24
ZP/3/20 – remont kanałów spalinowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów wyposażenia dla wybranych budynków Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-05-04 20:47
ZP/2/20 – świadczenie usług kompleksowego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 12.05.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-04-10 10:09
ZP/1/20 – dostawa wraz z instalacją indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021

Termin składania ofert: 20.04.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-11-28 11:21
ZP/13/19 – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-11-14 14:23
ZP/12/19 – wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 31 grudnia 2022 – DRUGI PRZETARG

Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-16 14:38
ZP/11/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 16/12 oraz działkach drogowych nr 14/3, 1/1 i 149 przy ul. Leopolda w Katowicach

Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:30


Data nadesłania: 2022-01-18 14:46
1/MM/2022- zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 14J/14 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-01-17 12:18
02/PŁ/2022 – odmalowanie linii rozgraniczających miejsca parkingowe i numeracji miejsc oraz wykonanie oznakowania poziomego dla osób niepełnosprawnych w garażach przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-01-11 13:10
01/2022/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7a/4 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-01-05 14:07
1/NS/2022 – wykonanie prac remontowych muru granicznego (z jednej strony) zlokalizowanego w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Dębowej 26-26b w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-12-22 14:31
17/2021/BM – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 9/14 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-12-15 08:42
12/2021/DK – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Marcinkowskiego 2a÷c, 4a÷c, 6a÷c w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.12.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-12-14 14:30
5/MM/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14E/2W KATOWICACH.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.12.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-12-06 12:35
24/NS/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 34b/19 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.12.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-22 14:25
11/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 65/3 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-19 13:05
11/2021/DK – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-19 13:00
10/2021/DK – świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-18 14:21
4/MM/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – NAPRAWY I KONSERWACJE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH, PRZECIWDYMOWYCH, DETEKCJI TLENKU WĘGLA I LPG ZABUDOWANYCH W ZA.SOBACH MIESZKANIOWYCH KTBS

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-10 13:37
23/NS/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym zlokalizowanym przy ul. Dębowej 24b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 16.11.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-05 14:30
22/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w zasobach mieszkaniowych KTBS Sp. z o.o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.11.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-02 07:20
9/2021/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i montaż 10 szt. blokad parkingowych wraz z odmalowaniem linii rozgraniczających miejsca parkingowe i numeracji miejsc oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych terenie osiedla przy ul. Krasińskiego 14B

Termin składania ofert: 16.11.2021 r. do godz. 10.00