image_pdfimage_print
Data nadesłania: 2020-12-15 15:27
ZP/11/20 – postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „na naprawy i konserwacje instalacji: monitoringu, telewizji satelitarno naziemnej, przeciwpożarowej, przeciwdymowej, detekcji CO i LPG w budynkach Katowickiego TB

Termin składania ofert: 22.12.2020r. godz.:11:00


Data nadesłania: 2020-11-27 15:29
ZP/10/20 – Naprawy i konserwacje systemów kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego oraz świadczenie usług pogotowia elektrycznego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 07.12.2020r. godz.:11:00


Data nadesłania: 2020-11-02 15:20
ZP/9/20 – Zaprojektowanie, dostawa wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach

Termin składania ofert: 10.11.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-17 07:39
ZP/8/20 – Świadczenie usług serwisu – konserwacji i naprawy dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 24.09.2020r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-08 15:54
ZP/7/20 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. DRUGI PRZETARG

Termin składania ofert: 21.09.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-10 14:01
ZP/5/20 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 19.08.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-23 14:03
ZP/4/20 – remont kanałów spalinowych w wybranych budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.07.2020r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-05-20 19:24
ZP/3/20 – remont kanałów spalinowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów wyposażenia dla wybranych budynków Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-05-04 20:47
ZP/2/20 – świadczenie usług kompleksowego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 12.05.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-04-10 10:09
ZP/1/20 – dostawa wraz z instalacją indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021

Termin składania ofert: 20.04.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-11-28 11:21
ZP/13/19 – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-11-14 14:23
ZP/12/19 – wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 31 grudnia 2022 – DRUGI PRZETARG

Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-16 14:38
ZP/11/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 16/12 oraz działkach drogowych nr 14/3, 1/1 i 149 przy ul. Leopolda w Katowicach

Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:30


Data nadesłania: 2023-03-29 12:07
4/2023/DK zapytanie ofertowe – Wykonanie dostawy i montażu dwóch wiat gospodarczych do składowania odpadów wielkogabarytowych wraz z robotami towarzyszącymi na terenach przyległych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-29 12:01
3/2023/DK zapytanie ofertowe – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych, usługowych i garażowych przy ul. Sławka 26 – biuro administracji terenowej KTBS, Sławka 26 – garaż dwupoziomowy, Sławka 26A, Sławka 26C w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-29 11:51
2/2023/DK zapytanie ofertowe – przeprowadzenie prac antykorozyjnych blacharki osłonowej instalacji wentylacyjnej na wysokim dachu budynku przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-21 14:21
07/NS/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych polegających na: wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów.

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-20 14:40
06/2023/BM zapytanie ofertowe – wykonanie nasadzenia 10 sztuk drzew na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i, 1-go Maja 97-95 oraz St. Etienne 9-15a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-16 14:44
5/2023/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w zakresie konserwacji antykorozyjnej powłok malarskich bram boksów śmietnikowych wraz z naprawą systemu przesuwnego bram usytuowanych na terenie nieruchomości przy ulicy Marcinkowskiego 2 a-c, Marcinkowskiego 4 a-c , Marcinkowskiego 6 a-c w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-10 10:49
4/2023/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 2b/19 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-08 11:04
1/2023/DK zapytanie ofertowe – Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę na zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-28 14:51
3/2023/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 6/8 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-27 13:20
2/2023/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 65/2 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-23 14:46
06/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie nasadzenia 9 szt. drzew na terenie przynależnym do budynku mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 10,12 oraz na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka 26a – d w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-22 11:36
05/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż 84 szt. wieszaków rowerowych przy miejscach postojowych zlokalizowanych w parkingach podziemnych przy ul. Sławka 30 – 30b, 34 – 34b, 40 – 40b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2023 r. do godz.12:00


Data nadesłania: 2023-02-22 11:33
04/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – konserwacja powłok malarskich balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Warmińskiej 10,12 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2023 r. do godz.11:00


Data nadesłania: 2023-02-22 11:29
03/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – konserwacja powłok malarskich bram garażowych zabudowanych przy ul. Dębowej 26 – 26b (7 szt.) oraz przy ul. Szerokiej 21,23,25 (12 szt.) w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-15 07:27
2/2023/BM zapytanie ofertowe – prace związane z wymianą istniejącej nawierzchni z kostki poliuretanowej na nawierzchnie jednolitą „laną” na palcu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Bohaterów Monte Cassino 2- 2i Kotowicach .

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-15 07:06
1/2023/BM zapytanie ofertowe – prace związane z wymianą istniejącego urządzenia zabawowego na placu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Saint Etienne 9-15a w Kotowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-10 12:30
01/NS/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2023 r. do godz.10:00