image_pdfimage_print
Data nadesłania: 2020-12-15 15:27
ZP/11/20 – postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „na naprawy i konserwacje instalacji: monitoringu, telewizji satelitarno naziemnej, przeciwpożarowej, przeciwdymowej, detekcji CO i LPG w budynkach Katowickiego TB

Termin składania ofert: 22.12.2020r. godz.:11:00


Data nadesłania: 2020-11-27 15:29
ZP/10/20 – Naprawy i konserwacje systemów kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego oraz świadczenie usług pogotowia elektrycznego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 07.12.2020r. godz.:11:00


Data nadesłania: 2020-11-02 15:20
ZP/9/20 – Zaprojektowanie, dostawa wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach

Termin składania ofert: 10.11.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-17 07:39
ZP/8/20 – Świadczenie usług serwisu – konserwacji i naprawy dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 24.09.2020r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-08 15:54
ZP/7/20 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. DRUGI PRZETARG

Termin składania ofert: 21.09.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-10 14:01
ZP/5/20 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 19.08.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-23 14:03
ZP/4/20 – remont kanałów spalinowych w wybranych budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.07.2020r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-05-20 19:24
ZP/3/20 – remont kanałów spalinowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów wyposażenia dla wybranych budynków Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-05-04 20:47
ZP/2/20 – świadczenie usług kompleksowego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 12.05.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-04-10 10:09
ZP/1/20 – dostawa wraz z instalacją indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021

Termin składania ofert: 20.04.2020 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-11-28 11:21
ZP/13/19 – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-11-14 14:23
ZP/12/19 – wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 31 grudnia 2022 – DRUGI PRZETARG

Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-16 14:38
ZP/11/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 16/12 oraz działkach drogowych nr 14/3, 1/1 i 149 przy ul. Leopolda w Katowicach

Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:30


Data nadesłania: 2024-02-20 13:10
05/NS/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.03.2024 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2024-02-15 14:46
1/2024/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 79/9 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie: do dnia 23.02.2024 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2024-02-14 08:17
2/MM/2024 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych polegających na naprawie izolacji płyty balkonowej z wymianą płytek na nawierzchnię bezspoinową, zgodnie z załączonym przedmiarem

Oferty należy składać w terminie: do dnia 21.02.2024 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2024-02-02 11:20
04/NS/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie dodatkowego odwodnienia terenu przed wejściem do klatek schodowych do budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.02.2024 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2024-01-26 11:00
03/NS/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE – remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Marcinkowskiego 6a/31 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 02.02.2024 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2024-01-24 15:06
02A/NS/2024 – ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż dwóch progów zwalniających zabezpieczających istniejącą blacharkę dylatacyjną na górnej płycie parkingu dwupoziomowego przy ul. Saint Etienne 1 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 07.02.2024r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2024-01-12 13:05
1/MM/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE -wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2/17 w Katowicach

Termin składania ofert: do dnia 19.01.2024 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2024-01-10 14:46
02/NS/2024 – ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż dwóch progów zwalniających zabezpieczających istniejącą blacharkę dylatacyjną na górnej płycie parkingu dwupoziomowego przy ul. Saint Etienne 1 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 24.01.2024 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2024-01-10 14:41
01/NS/2024 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana okładziny schodów prowadzących na górny poziom parkingu dwupoziomowego przy ul. Saint Etienne 1 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 24.01.2024 r. do godz. 10:00